BZR Vremenski rok
Provera stanja iz oblasti BZR u preduzeću Jednom mesečno
Provera i ažuriranje dokumenata Jednom godišnje  ili po potreb
Zamena opreme za ličnu i kolektivnu zaštitu Po uputstvu  proizvođača
Obuka i provera znanja zaposlenih Jednom godišnje ili po potrebil
Savetodavne funkcije Po potrebi