Po definiciji, smatra se da je požar svako nekontrolisano širenje vatre koje ugrožava život i imovinu ljudi.

Statistički pokazatelji govore da je u Srbiji požar opasnost broj jedan po život i imovinu građana.

  • U toku poslednje dve godine u Srbiji je bilo 79.886 požara u kojima je poginulo ili povređeno 1.280 ljudi.
  • Materijalna šteta prouzrokovana ovim požarima je nemerljiva ali kao ilustraciju možemo uzeti procenu Sektora za vanredne situacije da je u toku prvih 6 meseci u 2013. godini materijalna šteta nastala u požarima bila oko 50 miliona eura.
  • Samo u Beogradu 3.600 ugostiteljskih objekata nema adekvatnu zaštitu od požara po podacima načelnika MUP-za vanredne situacije, tačan broj se ne može utvrditi jer su inspektori svakodnevno na terenu ali svi se slažu sa konstatacijom da je za sva pravna lica najmanje ulaganje ono preventivno a sve to da se ne bi ponovila 2008. godina kada je u novosadskom kaficu "Lounge" poginulo 8 mladih ljudi u požaru i pored toga pričinjena ogromna materijanlna šteta a i izrečene su višegodišnje zatvorske kazne odgovornim licima.

U cilju zaštite života ljudi i njihove imovine a da bi se izbegle sankcije propisane važećim zakonima, potrebno je pridržavati se preventivnih protivpožarnih mera. One su osnovni vid zaštite od požara koje bi svako pravno lice moralo da sprovodi, samostalno ili angažovanjem stručnog pravnog lica sa licencom, što je i ekonomski najisplativije.

Odsek Preventiva u okviru preduzeća Tesla sistemi je u mogućnosti da svim zainteresovanim klijentima ponudi odgovarajuće, sveobuhvatno i profesionalno obavljanje svih delatnosti iz oblasti ZOP-a u skladu sa Zakonom.