• Ana Milosavljević, dipl. ing. el. - Položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu; Broj uverenja: 152-02-00735/2013-01
  • Strahinja Ilić, ing. znr. - Položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu; Broj uverenja: 152-02-00673/2013-01