Izrada „Pravila zaštite od požara“

Za potrebe naših klijenata izrađujemo dokument „Pravila zaštite od požara“ koji je propisan Zakonom. Dokument se izrađuje samostalno ili kao deo ugovora o mesečnom održavanju. Dokument izrađuju stručna lica sa odgovarajućom licencom.

Izrada i isticanje „Plana evakuacije“ i „Uputstva u slučaju požara i evakuacije“ kao i ostalih natpisa, oznaka, nalepnica propisana Zakonom

Deo naših usluga je i izrada i isticanje „Plana evakuacije“ i „Uputstva u slučaju požara i evakuacije“ koji se izrađuju po potrebi u zavisnosti od zakonskih regulativa, takođe izrađujemo i postavljamo propisane natpise, oznake i nalepnice.

Pregled i servisiranje PP aparata, hidranata, panik lampi

U sklopu naših usluga se nalazi i pregled i servisiranje PP aparata, hidranata i panik lampi. Pregledi i sevisiranje se vrše samostalno ili u sklopu ugovora o mesečnom održavanju. Pregledi i servisiranje vrše stručna lica sa odgovarajućom licencom.

Pregled PP aparata na HVP

U sklopu naših usluga se nalazi i pregled PP aparata na HVP. Pregledi se vrše samostalno ili u sklopu ugovora o mesečnom održavanju. Pregled vrše stručna lica sa odgovarajućom licencom.

Merenje gromobranske instalacije – izrada stručnog nalaza

Poseban deo naših usluga su merenja gromobranskih instalacija i izrada stručnih nalaza koji prate taj pregled. Pregled i merenja vrše stručna lica sa odgovarajućom licencom a stručni nalaz se izdaje u najkraćem mogućem roku.

Merenje električne instalacije – izrada stručnog nalaza

Poseban deo naših usluga su merenja električnih instalacija i izrada stručnih nalaza koji prate taj pregled. Pregled i merenja vrše stručna lica sa odgovarajućom licencom a stručni nalaz se izdaje u najkraćem mogućem roku.

Postavljanje i servisiranje protivpožarnih centrala i izrada prateće dokumentacije po važećim standardima i zakonskim propisima

Stručni tim sektora „Preventiva“ vrši postavljanje i servisiranje protivpožarnih centrala i izrađuje prateću dokumentaciju po važećim standardima i zakonskim propisima. Stručni tim ima višegodišnje iskustvo a opremu uvozimo od renomiranih svetskih proizvođača.

Angažovanje lica za vođenje poslova iz oblasti ZOP-a

Na osnovu iskustava najbolja i najekonomičnija protivpožarna zaštita se dobija angažovanjem sektora „Preventiva“ za vođenje poslova iz oblasti ZOP. Potpisivanjem ugovora sve obaveze i poslove iz oblasti ZOP-a prepuštate našem stručnom timu koji će se odgovorno i profesionalno brinuti o protivpožarnoj zaštiti vašeg preduzeća.