• Igor Mušćet, dipl. ing. - Položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova zaštite od požara; Broj uverenja: 152-2829/10
  • Zoran Bibić, teh. tel. - Položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova zaštite od požara; Broj uverenja: 152-1-2085/13